مقررات ایمنی در صنعت آسانسور

ایمنی در صنعت آسانسور

رعایت ایمنی در صنعت آسانسور


مقررات ایمنی در صنعت آسانسور

ایمنی در آسانسور را می توان به مراحل ذیل طبقه بندی نمود:

 1. اجرای اصول ایمنی در محیط و پروژه های ساختمانی(اجرا)
 2. تدارک در طراحی آسانسور
 3. نظارت بر رعایت اصول ایمنی و استفاده از لوازم و تجهیزات ایمنی در حین اجرای نصب و راه اندازی آسانسور(نظارت)
 4. اجرا و تداوم ایمنی در هنگام استفاده از آسانسور(سرویس و نگهداری ماهانه و بازرسی ادواری سالانه)
 5. رعایت استاندارد ها در تولید قطعات آسانسور(تولید)
 6. آموزش قوائد ایمنی
 7. روحیه فرمان پذیری در اجرای ایمنی و فرهنگ آن (اجرای فردی)

*اجرای اصول ایمنی در محیط و پروژه های ساختمانی:

 • مسِئولیت ایمنی

در هر کارگاه ساختمانی مجری موظف است اقدامات لازم به منظور حفظ و تامین ایمنی را  بعمل آورد.هر گاه یک یا چند کار فرما یا افراد خویش فرما بطور همزمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول به  کار باشند،هر کارفرما در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات ایمنی و  حفاظت کار میباشد .کار فرمایانی که بطور همزمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول به کار  هستند، باید دراجرای مقررات مذکور با یکدیگر همکاری نموده و مجری یا پیمانکار اصلی نیز مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها میباشد .برقراری بیمه مسولیت مدنی و شخص ثالث از مسئولیتهای مجری ،کارفرما و مسئولین مربوطه نمیکاهد.در کارگاه ساختمانی با زیر بنای بیش از ۳۰۰۰ متر مربع یا با ارتفاع بیش از ۱۸ متر از روی پی  و یا داشتن حداقل  ۲۵نفر کارگر و همچنین در گود برداری بیش از ۳ متر از کف گذر ، مجری  موظف به تعیین مسول ایمنی و معرفی وی به کارکنان و مهندس ناظر میباشد.تعیین و حضور مسول  ایمنی در کارگاه رافع مسئولیت های قانونی مجری و مسو لین مربوطه نمی باشد. کار فرما نباید به هیچ کارگری اجازه دهد که در خارج از ساعت عادی کار، به تنهایی  مشغول به کار باشد.(۱۲-۱-۵-۵ مقررات ملی ساختمان)

 • نظارت بر رعایت ایمنی

  رعایت ایمنی در صنعت آسانسور

  جلوگیری از سقوط افراد:قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه اطراف آن از قبیل پلکانها، سطوح شیبدار، دهانه های باز در کف طبقات، چاههای آسانسور، اطراف سقفها و دیوارهای باز و نیمه تمام طبقات، محلهای عبور لوله های عمودی تاسیسات، چاههای در دست حفاری آب و فاضلاب، کانالها، اطراف گود برداریها ، گودالها ، استخرها و غیره که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارد باید تا زمان  پوشیده شدن و محصور شدن نهایی یا نصب حفاظها و نرده های دائم و اصلی به وسیله پوششها یا  نرده های حفاظتی محکم و مناسب حسب مورد با استفاده از شبرنگها، چراغها وتابلو های هشداردهنده  مناسب و قابل رویت در طول شب و روز به طور موقت حفاظت گردند.در کلیه موارد فوق چنانچه احتمال سقوط و ریزش ابزار کار یا مصالح ساختمانی وجود داشته باشد،  باید موقتا نسبت به نصب پاخورهای مناسب اقدام گردد.

 • پا خورهای چوبی:پا خور چوبی حفاظی است قرنیز مانند که باید در طرف باز سکوهای کار جهت جلو گیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد.پا خورها باید از چوب مناسب به ضخامت حداقل ۵/۲ سانتیمتر و به ارتفاع۱۵ سانتیمتر باشند .در صورت استفاده از ورق فلزی لبه های آن نباید تیز و برنده باشد.
 • دستگاههای بالا بر :هر وسیله باربر دارای ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت کار مطمئن و مشخصی است که باید این مشخصات بر روی تابلوئی درج ودر محل مناسبی بر روی دستگاه نصب شود. باری که حمل  میشود و سرعت کار بالا بر به هیچ وجه نباید از ظرفیت بار و سرعت کار مطمئن آن بیشتر باشد.کلیه پیچ و مهره ها در دستگاههای بالابر باید به ترتیبی باشند که طول پیچ به اندازه کافی بوده و درصورت لزوم بتوان مهره ها را آچار کشی و محکم نمود. همچنین پیچ و مهره های قطعات متحرک باید دارای واشرهای فنری باشند تا از شل شدن مهره ها جلو گیری بعمل آید .قالب دستگاههای بالابر باید مجهز به شیطانک باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار از آن  گردد.همچنین حداکثر باری که میتوان به وسیله آن بلند نمود به طور واضح بر روی  آن حک شده باشد.
 • داربست:داربست سازه ای است موقت شامل یک یا چند جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیه گاه ها، اتصالات،که در هنگام اجرای عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران مورد استفاده قرار میگیرد. تخته های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار میگیرند باید صاف بدون هرگونه زائده  و برجستگی و عاری از از مواد لغزنده و چسبنده باشد .کلیه تخته ها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای ۲۵ سانتی متر عرض و ۵ سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار  داده و مهار بندی شوندکه به هیچ وجه جا بجا نشده و ابزار و مصالح از بین آنها به پایین سقوط  ننماید . همچنین عرض جایگاه باید حداقل۵۰ سانتیمتر و فاصله تکیه گاههای تخته ها حد اکثر ۲۵۰سانتیمتر باشد.(۱۲-۷-۲-۴ مقررات ملی ساختمان) داربست باید در فاصله های مناسب عمودی و افقی به طور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان آن در حین کار جلو گیری بعمل آید. هنگام کار بر روی داربست حتما بایستی از کمر بند ایمنی دارای قالب محکم (مجهز به  شیطانک)که به نقاط ثابت سازه اصلی مهار شده است استفاده نمود.

*تدارک در طراحی آسانسور:

الزامات دراین بخش عبارتند از:

 1. انتخاب نوع آسانسور :باتوجه به محل و میزان استفاده از آسانسور و سرعت آن انتخاب میشود . بدیهی است که آسانسورهای مسکونی ،تجاری، اداری، باربر، خودرو بر، بیماربر هرکدام طراحی مختص به خود را دارد. رعایت الزامات استانداردی در این مرحله بسیار مهم میباشد. بطور مثال در آسانسورمختص حمل بیمار(برانکارد بر) اندازه و طراحی مخصوص  به خود را دارد .به طوری که باید دارای مشخصات زیر باشد:ابعاد کابین:۱۱۰۰ * ۲۱۰۰ میلی متر باشد.حداقل عرض باز شو درب: ۹۰۰میلی متر باشد.که این خود در ابعاد چاهک بایستی مد نظر قرار گیرد.
 2. تعبیه محل آسانسور:با توجه به نوع آسانسور انتخاب میشود .بطور مثال در آسانسور های خانگی حداکثر فاصله پیاده روی از در ورودی ساختمان برای سوار شدن به آسانسور در هر طبقه۴۰ متر میباشد که بایستی در جانمایی آسانسورلحاظ شود.در صورتیکه دیواره های اطراف چاه آسانسور بتنی باشد، طراح در محل های مورد نیاز صفحات آهنی یا پروفیل های فلزی مخصوص جهت نصب اجزای آسانسور پیش بینی  نماید.
 1. نیروها و بارهای وارده برآسانسور: کلیه قطعات و اتصالات سازه ای مرتبط با آسانسور باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند، که بار های اعمال شده توسط وزن سیستم متحرکه، قسمت های متحرک آسانسور، نیروهای وارده از ریلها هنگام عملکرد ترمز ایمنی، نیرو های وارده به ضربه گیرها، اثرات ضربه ای بارها، اثرات زلزله و سایر بارها را تحمل نماید.
 2. اثرات ضربه ای بارها:برای منظور نمودن اثرات ضربه ای بارها در آسانسورها کلیه نیروهای ایجاد شده در اثر حرکت آسانسورها در همه جهات باید به مقدار ۱۰۰% افزایش داده شوند.
 3. نیروهای وارده بر سازه ساختمان:نیروهای استاتیکی و دینامیکی ناشی از وزن و حرکت آسانسور اثرات دینامیکی ناشی از ارتعاش موتور آسانسور، اثرات ناشی از ضربات وارده از حرکت و ترمز آسانسور و اثرات ناشی از زلزله.

۶ .موتورخانه (در صورت وجود): بهترین محل موتورخانه در بالای چاه است.هرچند که ممکن است به دلیل پاره ای محدودیت ها موتور خانه درپایین یا کنار چاه آسانسور باشد.فضای موتور خانه باید به اندازه ای باشدکه امکان قرار دادن تجهیزات، فضای مناسب  جهت تردد ایمن افراد و تعمیرات احتمالی را دارا باشد. درطراحی موتور خانه بایستی ابعاد استاندارد رعایت شود(۲٫۵٫۲٫۲٫۱۵ مقررات ملی  ساختمان). بطور مثال تردد از آن تحت هر شرایطی با ایمنی کافی و بدون نیاز به داخل شدن در محوطه های خصوصی فراهم باشد . راههای دسترسی به موتور خانه و خود ورودی ها باید حداقل ۲ متر ارتفاع داشته باشند .در صورت وجود مانعی با ارتفاع کمتر از ۰٫۴ متر این اندازه گیری از کف بعمل میاید .

۷٫دیوارها و سقف چاه آسانسور : باید از مصا لح مقاوم در برابر آتش (تحمل حداقل یک ساعت) ساخته شوند .نیروهای وارد بر سقف چاه که شامل بارهای استاتیک و دینامیک قطعات ثابت و تجهیزات متعلق به آسانسور به علاوه ظرفیت آن بر سقف چاه آسانسور وارد میشود که بایستی در طراحی سازه و سقف چاه لحاظ شود .چاه منحصرا برای آسانسور استفاده شود (۵٫۳٫۲٫۲٫۱۵ مقررات ملی ساختمان)

* نظارت بر رعایت اصول ایمنی و استفاده از لوازم و تجهیزات ایمنی در حین اجرای نصب و راه اندازی آسانسور(نظارت):هر کار فرما بایستی خود و یا نماینده ای را جهت نظارت بر استفاده از لوازم ایمنی و  مراحل نصب و راه اندازی ایمن آسانسور به کار بگمارد.

* وسایل حفاظت فردی:

وسایلی است از قبیل کلاه ایمنی،کفش و پوتین ایمنی، ماسک تنفسی، نقاب و عینک  حفاظتی، کمر بند ایمنی، طناب مهار، دستکش ایمنی و لباس ایمنی که کلیه کارگران افراد  خویش فرما و سایر کسانی که در کار گاه ساختمانی فعالیت و یا به دلیلی وارد کارگاه  ساختمانی میشوند باید متناسب با نوع کار خود آنها را مورد استفاده قرار دهند.این وسایل توسط کارفرما تهیه و دراختیار آنها قرار میگیرد.

 1. کلاه ایمنی :در کلیه کارهای ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سر افراد در اثر سقوط وسایل، تجهیزات، مصالح و یا برخورد با موانع وجود دارد باید از کلاه ایمنی استاندارد استفاده شود .
 2. کمربند ایمنی و طناب مهار :برای کار هایی از قبیل جوشکاری و سیم کشی و یا هر نوع کار دیگر در ارتفاع، ماننددیوارها، چاه های آسانسور و به طور کلی هر محلی که امکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود نداشته باشد، باید کمربند ایمنی و طناب مهار از  نوع استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود. قبل از هر بار استفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار کلیه قسمتها و اجزاء آن باید از نظر  داشتن خوردگی، بریدگی ویا هر نوع عیب دیگر مورد بازرسی قرار گیرد.کارگران شاغل در چاه آسانسور هنگام کار بایستی حتما از کمربند ایمنی که قالب آن به  سازه اصلی مهار شده باشد استفاده کنند.
 3. کفش و پوتین ایمنی: برای کلیه کارگرانی که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و  برنده و یا سقوط اجسام قرار دارند، باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد متناسب با نوع کار وخطر های مربوطه تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد. همچنین کارگرانی که در معرض خطر برقگرفتگی قرار دارند، باید دارای کفش ایمنی مخصوص عایق الکتریسیته باشند.
 1. لباس کار :در تمام محلهای کار باید لباس کار تمیز و متناسب با نوع کار و خطر هایی که کارگر با آن مواجه است در اختیار وی قرار گیرد. به علاوه لباس کار باید طوری تهیه شود که موجب بروز حادثه نشود و کارگر بتواند با آن براحتی وظایف خود را انجام دهد.لباس کار بایستی متناسب با بدن کارگر استفاده کننده بوده و هیچ قسمت آن آزاد نباشد. جیب های آن کوچک و تعداد آنها کم باشد.همچنین شلوار آن باید بدون دوبل باشد.
 2. دستکش حفاظتی:برای حفاظت دست کارگرانی که با اشیاء داغ، برنده یا تحریک کننده پوست سرو کاردارند، باید از دستکش های حفاظتی استاندارد استفاده کنند.کارگرانی که با دستگاه مته برقی و یا سایر وسایلی کار میکنند که قطعات گردنده آنها احتمال در گیری با دستکش آنان را دارد نباید از هیچ نوع دستکشی استفاده نمایند.
تجهیزات ایمنی

رعایت ایمنی در صنعت آسانسور

*رعایت اصول ایمنی و استفاده از لوازم و تجهیزات ایمنی در حین اجرای نصب و راه اندازی آسانسور:

 1. اجرای آهنکشی: برای جابجایی آهن آلات سنگین حتما بایستی از دستگاه بالابراستفاده نمایند.نصب داربست محکم وایمن جهت اجرای کار الزامی است .استفاده از دستکش، کلاه ایمنی، کمربند ایمنی، کفش ایمنی و لباس کار طبق شرایط گفته شده الزامی می باشد.بدیهی است در کلیه مراحل نصب آسانسورحضور دو نفر کارگر باهم و همزمان جهت اجرای کار الزامی و مهم است و بایستی از اجرای تک نفره کار جداً پرهیز نمود.اگر بجای داربست از تخته های بنایی استفاده میشود این تخته ها بایستی محکم دارایتحمل بار کافی، ثابت و مهار شده و دارای شرایط ذکر شده باشند.روشنایی کافی محل کارتامین گردد. سیم ارت دستگاه جوش بایستی حتما به ارت ساختمان وصل و برقرارشده باشد.
 2. نصب درب و ریل:درهنگام اجرای این مرحله بایستی نکات ایمنی ذیل را مد نظر داشت:۱٫نصب داربست و موجود بودن آن استفاده ازکمربند ایمنی۲٫استفاده از تجهیزات حفاظتی ذکر شده۳٫ارت بودن دستگاه جوش و آهن کشی سازه اصلی آسانسور،روشنایی کافی محل کار،اجرای کار بصورت حداقل دو نفره، استفاده از تخته بنایی باشرایط ذکر شده
 3. کنترل مراحل اجرای کار آهنکشی و نصب درب و ریل :کنترل کننده حتما بایستی از وسایل حفاظتی ذکر شده مخصوصا کمربند و کلاه ایمنی استفاده نماید.قبل از برچیدن داربست بایستی کار کنترل صورت گیرد تا کنترل کننده بتواند از داربست برای ایمنی بیشتر و انجام صحیح و دقیق اندازه گیریها استفاده کند.کار بایستی توسط حداقل دو نفر صورت گیرد.در صورت نبودن داربست حتما بایستی از تخته های بنایی محکم و با شرایط ذکر شده استفاده کنند.بدیهی است که در صورت موجود نبودن داربست و تخته بنایی در محل کنترل نبایست کار کنترل صورت گیرد وکنترل کننده محترم برای حفظ جان خود و دیگران و همچنین انجام دقیق کار بایستی در انجام خواسته خود صبور،پیگیر و جدی باشد.
 4. اجرای نصب مکانیکال و الکتریکال:الف) اجرای نصب مکانیکال:
 1. استفاده از تجهیزات حفاظتی
 2. ارت بودن سازه اصلی آسانسور
 3. اجرای کار با حد اقل دو نفر
 4. پرهیز از عجله و تمام کردن سریع کار
 5. استفاده از ابزار کار ایمن و استاندارد
 6. آگاه بودن از خطرات کار و پیشگیری از حوادث احتمالی
 7. استفاده از جرثقیل و بالابر جهت بلند کردن و جابجایی وسایل سنگین
 8. آگاهی از مراحل دقیق کار
 9. روشنایی کافی محل کار
 10. جهت مهار کردن قاب وزنه و کابین حتما بایستی از کمربند و تسمه مهار سالم، استاندارد، ایمن و بدون هیچگونه پارگی و خوردگی و با تحمل وزن کافی استفاده کرد .
 11. در صورت استفاده از سیم بکسل بجای کمربند مهار، بایستی موارد ذیل را مد نظر قرار داد:a) قطر سیم بکسل انتخابی برای مهار کار مناسب باشد.b) تعداد کرپی استفاده شده جهت محکم نمودن سیم بکسل بایستی حداقل ۵ عدد باشدc) محکم نمودن سیم بکسل توسط کرپی ها بایستی به گونه ای باشد که وزن مهار شده بر روی تمام سیم بکسلها پخش شود و کشش و خمش بکسلها یکسان باشد.به گونه ای که بر روی یک بکسل فشار و کشش بیشتری وارد نشود و روی بکسل دیگر کمتر، چون باعث فشار بیشتر روی یک بکسل ودر نهایت پارگی بکسل تحت فشار شده و ایجاد حادثه مینماید.در مهار کردن سیم بکسل به گوشه های سازه بایستی حتما از شگل استاندارد استفاده کرد و از مهار سیم بکسل توسط کرپی به گوشه های تیز و برنده پرهیز نمود، چون باعث پارگی سیم  بکسل میگردد.
 12. هنگام مهار کابین حتما بایستی پاراشوت نصب شده و زیر بار باشد.
 13. هنگام بکسل ریزی بایستی از قرقره استفاده نمود که هم از سقوط سیم بکسل جلو گیری شود و هم از تاب خوردن آن .
 14. قالب سقف موتور خانه بایستی تحمل وزن حداقل ۱٫۵ تن را داشته باشد.
 15. قالب جرثقیل بایستی حتما مجهز به شیطانک باشد تا از درآمدن بار از قالب جلوگیری شود.
 16. در اجرای نصب موتور در آسانسور های بدون موتورخانه، حتما بایستی طبقه زیرین نصب موتور در داخل چاهک توسط تخته های بنایی بصورت محکم پوشیده،مهار و محکم شود تا زیر پای نصاب در داخل چاه در بالا حفاظ مناسب داشته باشد.
 17. استفاده از کمربند ایمنی دارای قالب محکم و مجهز به شیطانک و متصل به سازه اصلی که ایمن مهارشده باشد الزامی میباشد.
 18. هنگام کار بر روی کابین چون کابین زیر بار میباشد بهتر و ایمنتر است که کابین در پایین چاه قرار داشته باشد.
 19. در چاههای با عرض و طول زیاد که دارای فضای خالی در اطراف کابین میباشد بایستی در قسمت منافذ بالاخص وجه مایل به قاب وزنه دارای مهار جلو گیری از سقوط باشد.
 20. تا بستن تمامی سر بکسلها نبایستی کابین و قاب وزنه را از مهار خارج کرد .
 21. کار آسانسور کاری گروهی است و تمام افراد بایستی مهارت های کار گروهی را بلد باشند و خود را مجاب به الزامات کار گروهی بکنند.

ب)در اجرای مرحله الکتریکال بایستی موارد ذیل را لحاظ نمود.

 1. اطمینان از اتصال سیم ارت به ارت اصلی ساختمان .
 2. در اجرای مرحله ریویزیون، ابتداء بایستی کلید استپ را در مدار قرار داد.
 3. نصب کلید استپ بر روی کابین و در چاهک در ابتدا الزامی میباشد.
 4. در مدار قرار دادن تمامی سری ایمنی های آسانسور الزامی میباشد.
 5. در سیم کشی مدار بایستی از رنگهای مختلف برای سیم کشی قسمتهای مختلف استفاده کرد.
 6. از پل کردن سری ایمنی مدار جداً بایستی پرهیز کرد.
 7. نصب گارد فلکه های گیر بکس و هرز گرد بلاخص بر روی کابین الزامی میباشد.
 8. از اتصال مستقیم کابل سه فاز به تابلو فرمان بدون نصب جعبه سه فاز بایستی  پرهیز کرد.
 1. از اتصال سیم ارت به تابلو فرمان بایستی مطمئن بود.
 2. از اتصال سیم ارت به نول و استفاده از سیم نول بجای ارت جدا بایستی پرهیزکرد.
 3. نصب سری ایمنی آسانسورکاریست روتین و لذا بایستی از ایجاد نوآوری بالاخص درسری ایمنی ها جدا پرهیز کرد.
 4. پیروی از توصیه های تابلو ساز و مطالعه دفترچه های دستی میتواند راهگشاباشد.
 5. از ایستادن بر روی کابین در سرعت نامی و سرعتی غیر از سرعت ریویزیونبایستی اجتناب کرد.
 6. از چسب زدن سیم های بریده شده بجای استفاده از ترمینال بایستی اجتناب کرد.
 7. مدارات قسمتهای مختلف آسانسور بخصوص تابلو فرمان دارای ولتاژهای مختلفیمی باشندکه بایستی در هنگام ولتاژدهی به آنها نهایت دقت راکرد تا به مدارات داخلی آسیب نرسد و همچنین ایجاد حادثه نکند.
 8. قبل از زیر بار انداختن آسانسور بایستی از آچارکشی و محکم بودن تمامی پیچ و مهره های لوازم مطمئن بود.
 9. برای سیم کشی قسمتهای مختلف بایستی از قطر سیم های مناسب استفاده کرد تا از آسیب به مدار و آتش سوزی جلوگیری بعمل آید.

* اجرا و تداوم ایمنی در هنگام استفاده از آسانسور(سرویس و  نگهداری ماهانه و بازرسی ادواری سالانه):

 1. استفاده از چک لیستهای استاندارد هنگام سرویس ماهیانه که مطابق با استانداردهایEN81باشد.
 2. بررسی تمام مدارات سری ایمنی از لحاظ در مدار بودن و کارکرد استاندارد.
 3. کار سرویس های دوره ای حتما بایستی به صورت دو نفره صورت گیرد.
 4. بررسی موارد روی کابین حتما بایستی با سرعت ریویزیون صورت گیرد.
 5. از محکم بودن اتصالات و پیچ و مهره ها بایستی مطمئن بود.
 6. زیر بار قرار دادن دوره ای سیستم نجات اضطراری در صورت موجود بودن.
 7. پرهیز از عجله و سرعت در سرویسهای دوره ای.
 8. آموزش مداوم و مستمر استفاده کنندگان از آسانسور.
 9. آگاه کردن استفاده کنندگان از آسانسور از خطرات احتمالی و رعایت موارد ایمنی استفاده ازآسانسور.
 10. اطمینان از انبارنکردن وسایل و لوازم غیراز آسانسور در موتورخانه، اطمینان ازکفایت روغن موتوراطمینان، از عدم خوردگی سیم بکسلها
 11. بازرسی سالیانه از آسانسور توسط شرکتهای بازرسی و بر طرف نمودن عدم مغایرتها.

– جهت خارج نمودن کابین از پاراشوت کابین بایستی به پایین ترین توقف منتقل شده  سپس سرویسکار به زیر کابین رفته و کابین را از پاراشوت خارج کند.

* رعایت استاندارد ها در تولید قطعات آسانسور(تولید): بدیهی است که رعایت الزامات استانداردی در تولید قطعات آسانسور متضمن حقوق  نصابان و بهره برداران از آسانسور خواهد بود. که ضمانت اجرای این مرحله بر عهده شرکتهای تولیدی و اداره استاندارد میباشد.قطعات با استانداردهای اداره استاندارد و استاندارد EN81 منطبق بوده و این ضمانت  بایستی در مراحل استفاده از این قطعات نیز بدست آید و فقط مختص مرحله تولید  نباشد .در واقع ایمنی یک فرایند مستمر است نه یک قرارداد اولیه.

سرویس ماهانه آسانسور

رعایت ایمنی در صنعت آسانسور

* آموزش قوائد ایمنی به مصرف کنندگان آسانسور:

استفاده کنندگان از آسانسورها و مسافرین بایستی به نکات ذیل توجه داشته باشند:

 1. سیگنالها و علائم رسیدن آسانسور به سر طبقه را مشاهده کرده و گوش دهید.(از رسیدن آسانسور به سر طبقه کاملا مطمئن شویدسپس سوار شوید.)
 2. از شرایط سلامتی خود جهت سوار شدن به آسانسور (مثل افت فشار)آگاه باشید.
 3. ابتدا اجازه بدهید که دربها بطور کامل باز شده و مسافرین پیاده شوند سپس سوار شوید.
 4. هنگام آتش سوزی یا زلزله به هیچ عنوان از آسانسور استفاده نکرده و با پله جابجا شوید.
 5. جهت باز نگهداشتن درب کابین حتما از دکمه Open Door(DO)استفاده کنید و درب را بهزور بازنگه ندارید.
 6. هنگام رسیدن آسانسور به سر طبقه و باز نشدن درب از دکمه Open Door(DO) استفاده کنید.
 7. هنگام گیر کردن در کابین آرامش خود را حفظ کرده و با فشردن دکمه زنگ از دیگران کمک بخواهید.هوای کافی جهت تنفس در داخل کابین و چاه موجود میباشد.
 8. هنگام گیر کردن درکابین در بین طبقات به هیچ وجه سعی نکنید درب کابین را بازکنید چون در بین طبقات هستید و کارخطرناکی میباشد.
 1. هنگام پیاده شدن از آسانسور کف طبقه را ببینید، آسانسور ممکن است بطور کامل کف طبقه نایستاده باشد.
 2. از پریدن به بالا و پایین در داخل کابین پرهیز کنید.

 

آموزش ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *