مدتهاست که هر روز در اخبار حوادث با موضوع مهم و تاثر بر انگیز “سقوط آسانسور” مواجه می شویم. متاسفانه در پاره ای از موارد سقوط آسانسور منجر به صدمه و حتی مرگمسافرینآسانسور همراه است.
دریافت گواهینامه استاندارد نصب اسانسوراز سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۷ به صورت اجباری در آمد و شهرداری ها صدور پایان کار ساختمانها را منوط به اخذ گواهینامه سلامت نصب آسانسورو قطعات آن توسط مالکین ساختمانها نمودند.
اما قبل از آن دهها هزار اسانسور در سراسر ایران نصب شده، و هنوز هم در حال سرویس دهی می باشد و معلوم نیست این آسانسورها به چه صورتی کنترل و مسئله استانداردسازی آنها رعایت می شود؟
دو سه سال قبل یکی از مسئولین صنعت آسانسور ایران اعلام کرد:
حدودچهل هزار دستگاه اسانسور وجود دارد که بازرسی نشده است،و بروز نواقص و حوادث در این آسانسورها که بعضا” فاقد ایمنی های لازم نیز می باشند، زیاد است.
از سویی عدم سرویس و نگهداری مناسب آسانسورها نیز یکی دیگر از دلایل نزدیکی آسانسورها به مرز خطر می باشد.
بسیاری از ساختمانها برای کاهش هزینه سالیانه نگهداری اسانسوریا اسانسورهای خود، از شرکتها یا افرادی استفاده می کنند که قیمتهای پائینی برای نگهداری اسانسور پیشنهاد نموده اند، اینگونه شرکتها و افراد نیز برای جلوگیری از ضرر و رسیدن به سود ناچارند برای کاهش هزینه های خرید لوازم یدکی و تجهیزات، گرایش به سمت اجناس ارزان و بی کیفیت و غیر استاندارد داشته باشند و این آغاز زنگ خطر برای آسانسور می باشد.
ضمن اینکه یکی از معضلات مهم آسانسورهای قدیمی، دانش فنی تولید آنهاست که مربوط به دهه های پیشین بوده و با استانداردهای ملی اسانسور ۶۳۰۳٫۱ که منشعب ازاستاندارد اروپاییEN81  بوده و در ایران سابقه ای در حدود ۱۵ الی ۱۶ سال بیشتر ندارد، همخوانی نداشته و خود به پیچیدگی موضوع می افزاید.
در حال حاضر در پایتخت حدود هشت شرکت مجاز در امر بازرسی و استاندارد اسانسور فعال هستند و در مقابل چیزی حدود سیصد و بیست شرکت آسانسوری مجاز و دارای پروانه مشغول بکار می باشند، و در کنار این ۳۲۰ شرکت، چندین برابر شرکتهای فاقد پروانه فعالیت می کنند.