https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-2.jpg

ریل آسانسور سوپرساوارا

درباره شرکت سوپرساوارا:    H i t o r i a
Savera در Vera de Bidasoa (Navarra) در سال ۱۹۶۷ متولد شد

مقدمه تولید شرکت ریل سوپر ساوارا :    I n t r o d u c t i o n
Savera سیستم هایی را تولید و توزیع می کند و در صنعت آسانسور خدمات ارائه می دهد. مشتریان مستقر در Vera de Bidasoa (Navarre) مستقر در ۵ قاره هستند و مشتریان هدف آن شرکتهای چند ملیتی هستند که با آنها قراردادهای همکاری طولانی مدت برقرار می شود. استراتژی Savera یعنی تهیه راه حل های INTEGRAL GLOBAL.
انتگرال ، از طریق همکاری ما بین بخش های R + D مربوطه ، تا اجرای بعدی آن و پذیرش نهایی.
از نظر دامنه جهانی ، زیرا براساس شبکه ای از مراکز خدمات با پشتیبان گیری از کارخانجات تولیدی که از لحاظ استراتژیکی در مناطق اصلی جغرافیایی واقع شده اند.

Savera فعالیت های خود را بر روی سیستم RIDE متمرکز می کند

عملیات در Savera برزیل ، اولین سرمایه گذاری خارجی Savera آغاز می شود. این شرکت با سرمایه گذاری مشترک با یک تولید کننده راه آهن آسانسور محلی راهی را برای رهبری در بازار آمریکای لاتین فراهم می کند.

https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/1-4.jpg https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/2-4.jpg

https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/3-4.jpg https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/4-3.jpg

https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/5-1.jpghttps://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/6-2.jpg