ریل

ریل آسانسور یکی از مهمترین قطعات آن می باشد که هم از لحاظ امنیت و هم از نظر چگونگی عملکرد کلی آسانسور، دارای اهمیت خاصی است و در صورت ایجاد مشکل در ریل، عملکرد تمام آسانسور با مشکل روبرو خواهد شد.

وظایف ریل آسانسور

  1. هدایت کابین و قاب وزنه تعادل در حرکت عمودی
  2. جلوگیری از نوسانات کابین به علت نیرو های خارج از مرکز در اثر جابه جایی نفرات و بار
  3. توقف و نگه داشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی (برای این منظور ریل آسانسور باید توان لازم را داشته و تحمل نیرو های ناشی از عملکرد ترمز ایمنی و همچنین انحناء و پیچش های ناشی از بار نا متعادل داخل کابین را داشته باشد.)

نکات طلایی در رابطه با ریل های آسانسور

  1. در زمان حمل ریل ها آنها را با فاصله از زمین رها نکنید.
  2. ریل ها را هیچگاه به صورت مستقیم بر روی زمین قرار ندهید.
  3. از قرار دادن وسایل و ابزارآلات سنگین بر روی ریل ها خودداری کنید.
  4. برای نگهداری ریل ها از چوب های جهار تراش یک اندازه و با فواصل نزدیک در زیر ریل ها استفاده کنید.
  5. گاهی ممکن است در اثر حمل ریل ها، قسمت لبه های طرفین دو سرریل دچار زدگی شود، این زدگی ها باید توسط سوهان نرم برطرف گردد.
  6. اگر ریل ابتدایی روی زمین کف چاه قرار گیرد با توجه به اینکه ساختمان، در طول زمان مقداری نشست دارد، در اثر نشست و فشار وارده ریل های آسانسور دچار قوس می شوند. پس باید دقت شود که در زمان نصب پایه ریل آسانسور فاصله مناسبی با کف چاه داشته و با زمین تماس نداشته باشد.

همانطور که پیشتر گفتیم، ریل آسانسور یکی از بخش های مهم آسانسور می باشد، که مجموعه “سورن اطلس” به آن توجه بسیار کرده و بهترین ریل ها را از دو برند برتر ویتور و فرماتور وارد کرده و ارائه می دهد. هر دوی این برندها، جز برندهای معروف در تمام دنیا هستند و بهترین نوع متریال و جدیدترین تکنولوژی را برای ساخت ریل به کار می برند.