شرکت فنی مهندسی آسانسور سورن اطلس در کنار اجرا،بازسازی و خدمات سرویس و نگهداری در جهت خدمات رسانی بهتر به مشتریان و همکاران عزیزو پاسخ به تمام نیازهای مشتریان ،  فعالیت خود را در زمینه ی فروش انواع قطعات آسانسور از شروع فعالیت شرکت آغاز نموده است و با توجه به فعالیت مستمر در طول سالیان توانسته نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش بسیاری از قطعات آسانسور را از شرکت های معتبر خارجی و داخلی برعهده گیرد.

بخشی از فعالیت های شرکت در امر تولید ، واردات ، فروش  و خدمات پس از فروش انواع قطعات آسانسور عبارت است از :

 

انواع موتور آسانسور

انواع درب لولایی آسانسور

انواع درب نیمه و تمام اتومات
https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/machinery-motors-1.png https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/doors-1.png https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/automatic-doors-1.png

 

انواع ریل آسانسور

 انواع کابین آسانسور

انواع تراول کابل آسانسور
https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/rail-1.png https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/cabinets-1.png https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/travel-1.png

 

انواع سیم بگسل آسانسور

انواع تابلو فرمان آسانسور

انواع شستی کابین و احضار آسانسور

https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/sim-boxel-1.png https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/control-panels-1.png https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/bottons-1.png

 

دیگر قطعات آسانسور
https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/other-products-1.png